Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, με χρέωση του στις ακόλουθες περιπτώσεις

Εάν με υπαιτιότητα του agroricambi.com πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το προσωπικό της επιχείρησης είτε με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Εάν με υπαιτιότητα του agroricambi.com πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικό προϊόν κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το προσωπικό της επιχείρησης είτε με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις 5 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το αναφερόμενο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν:

• αποσταλεί email στο agroricambi@gmail.com
• γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 2741055025 εντός της ως άνω προθεσμίας.

Τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το agroricambi.com θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο agroricambi.com έγκαιρα και εγγράφως. Σε καμία περίπτωση δε γίνεται επιστροφή εμπορευμάτων που προέρχονται από ειδικές παραγγελίες (τροποποιημένα είδη, παραγγελίες εξωτερικού κλπ.) ή αφορούν εμπορεύματα των κατηγοριών: λιπαντικά, χημικά, φίλτρα, αντλίες, στεγανοποίηση (τσιμούχες, δακτύλιοι, φλάντζες), ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά.

Σε καμία περίπτωση δε γίνεται επιστροφή εμπορευμάτων που προέρχονται από ειδικές παραγγελίες (τροποποιημένα ή συναρμολογημένα είδη, ειδικές κατασκευές, παραγγελίες εξωτερικού κλπ.) ή αφορούν εμπορεύματα των κατηγοριών: λιπαντικά, χημικά, φίλτρα, αντλίες, στεγανοποίηση (τσιμούχες, δακτύλιοι, φλάντζες), ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά.
Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν:
Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν:
1. α. συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα ζητώντας να γίνει ο έλεγχος
β. ή αποσταλεί email στο agroricambi@gmail.com
γ. ή γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 2741055025.
2. Τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει θα πρέπει:
Α. να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση.
Β. να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή σε άριστη κατάσταση, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους (όσα φέρουν ταινία ασφαλείας θα πρέπει αυτή να είναι άθικτη) , πλήρη και χωρίς καμία φθορά.
3.Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα ή υλικά, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τεχνικά έντυπα, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ.
4. Να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα – φορολογικά παραστατικά ( Δελτίο
Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κλπ ).